1-dags kurs
09.00 – 15.00

Virtuelt
Fysisk

Obligatorisk HMS for ledere er kurset som oppfyller kravene for obligatorisk opplæring for arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens §3–5. Her heter det at øverste leder skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid.

Pris
kr. 3.800,-
eks MVA.

Steder og datoer

Virtuelt

 • 22. sept 2021
 • 20. okt 2021
 • 17. nov 2021
 • 15. nov 2021

Bergen

 • 28. sept 2021
 • 26. okt 2021
 • 01. des 2021

Haugesund

 • 27. okt 2021
 • 14. des 2021

Kristiansand

 • 14. sept 2021
 • 12. okt 2021
 • 09. nov 2021
 • 07. des 2021

Oslo

 • 22. sept 2021
 • 20. okt 2021
 • 17. nov 2021
 • 15. des 2021

Stavanger

 • 16. sept 2021
 • 14. okt 2021
 • 11. nov 2021
 • 09. des 2021

Trondheim

 • 07.sept 2021
 • 24. nov 2021

Beskrivelse

Obligatorisk HMS for ledere er kurset som oppfyller kravene for obligatorisk opplæring for arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens §3–5. Her heter det at øverste leder skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid. ​

Innholdet i kurset tar for seg det samme som i grunnopplæringen, men går litt mindre i dybden. I tillegg har vi også en gjennomgang av kravene til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet etter internkontrollforskriften og maler for å hjelpe med dette arbeidet.

Tilgang til E-læring er inkludert i kurset. For HMS på ledernivå er det ikke krav om å benytte e-læringen, men vi vil allikevel anbefale det.

Kurset dekker kravene til opplæring i Arbeidstilsynets veiledning for HMS-opplæring for arbeidsgivere og er godkjent for oppdatering for regnskaps-førere med 3 timer rettslære og 3 timer ledelse.

Vi har hatt over 3000 ledere på kurs hos oss og får strålende tilbakemeldinger på kursene. ​

Pris kr. 3.800,- inkl. e-læring, lunsj, kursbevis og kursdokumentasjon. Pris oppgitt ekskl. MVA.

Fysisk kurs: Kurset varer fra kl 09:00–15:00 den oppsatte kursdagen.

Virtuelt kurs: Kurset gjennomføres i 2 X 2 timers økter kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00 den oppsatte kursdagen. 

Obligatorisk HMS for ledere tilbys også på engelsk.
Please contact us for request for HSE for Employers Pris kr. 4.800,- ekskl. mva.

Innhold

Hvorfor HMS-arbeid?

Arbeidsmiljøloven

 • Lovens hensikt og formål
 • Mitt ansvar som leder

Systematisk HMS arbeid

 • Internkontroll
 • Kartlegging av bedriftens risiko
 • Metoder og verktøy (inkl. maler til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet)
 • Hvordan kartlegge medarbeidertilfredshet?

Arbeidsmiljø

 • Hva er arbeidsmiljø?
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Hva påvirker arbeidsmiljøet?

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Hva er psykososialt arbeidsmiljø?
 • Krav til psykososialt arbeidsmiljø
 • Organisasjonskultur
 • Stress
 • Konflikter
 • Lederens utfordringer i dagens arbeidsmiljø

Kurstilbyder vurderer dette som etterutdanning for regnskapsførere med 3 timer under fagområdet Rettslære og 3 timer under fagområdet Ledelse.

Utvikling.org samarbeider med IOSH (Institute for Occupational Safety and Health) i UK som er Europas største opplæringsinstitusjon innen HMS og har gjennom spennende framstilling av «tørt» HMS-stoff og engasjerte instruktører blitt Norges største aktør på åpne HMS-kurs.

Påmelding

Fyll ut og send skjemaet under for å melde på kurset

Velg sted og dato som passer best

Vennligst velg sted hvor du vil ta kurset
Vennligst velg dato når du vil ta kurset
Kurset vil foregå i dette tidsrommet

Legg inn firmainformasjon


Legg til deltakere

Hvor mange deltakere vil du legge til?
(opp til 10 personer på en gang)


Oppsummering

Påmelding for HMS grunnopplæring i arbeidsmiljø med e-læring
Deltaker(e)


Ser alt riktig ut?

Da kan du fullføre registrering ved å klikke på Send skjema