Fysisk

2 dager 
09.00 – 16.00

Virtuelt

2 dager
09.00 – 11.00
13.00 – 15.00

​Innholdet i kurset følger arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Hoved fokus på kurset er fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, rollene i HMS-arbeidet samt arbeidsmiljølo ven og internkontrollforskriften.

Pris
kr. 5.800,-
eks MVA.

Steder og datoer

Virtuelt

 • 22.–21. sept 2021
 • 17.–18. nov 2021
 • 15.–16. des 2021

Bergen

 • 01.–02. des 2021
 • 01.–02. mars 2022

Haugesund

 • 27.–28. okt 2021
 • 14.–15. des 2021

Kristiansand

 • 09.–10. nov 2021
 • 07.–08. des 2021

Oslo

 • 20.–21. okt 2021
 • 17.–18. nov 2021
 • 15.–16. des 2021

Stavanger

 • 14.–15. okt 2021
 • 15.–16. nov 2021
 • 09.–10. des 2021

Trondheim

 • 05.–06. okt 2021
 • 24.–25. des 2021

Beskrivelse

Grunnopplæring i arbeidsmiljø er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljø-utvalget (AMU). Kurset er populært kalt «40 timers kurset».

Vårt konsept er å benytte e-læring før to kursdager. Det er obligatorisk for deltakerne og gjennomføre  e-læringen som også er et fint oppslagsverktøy deltakerne kan bruke i ett år etter kurset. Tilsammen oppfyller de to kursdagene og e-læringen hos oss lovkravet, i motsetning til flere raske nettløsninger som ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig opplæring.

Løsningen gir et mer fleksibelt kurs og mindre tid låst på kurs. Over 5000 deltakere har gjennomført dette kurset hos oss over hele landet, og vi får strålende evalueringer på så vel e-læringen som kurs-instruktører. Vår målsetting er at både e-læring og klasseromsundervisning skal være inspirerende og interessant.

Pris kr. 5.800,- inkl. e-læring, lunsj, kursbevis og kursdokumentasjon. Pris oppgitt ekskl. MVA.

Fysisk kurs: Kurset varer fra kl. 09:00–15:00 de oppsatte kursdagene. 

Virtuelt kurs: Kurset gjennomføres i 4 X 2 timers økter kl. 09.00-11.00 og 13.00 til 15.00 begge dager.

Grunnopplæring i arbeidsmiljø tilbys også på engelsk.
Please contact us for request for HSE training for Safety representatives

Kursets målsetning

Først og fremst skal man bli trygg på ens egen rolle som Verneombud og/eller medlem av Arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Deltakerne skal etter endt kurs ha en forståelse av arbeidsmiljøloven og HMS forskriften samt hvilke problemstillinger som omfattes av disse. Videre skal kurset gi innsikt i hvordan en fremmer HMS-relatert problemløsning innen ens egen bedrifts organer.

Det legges stor vekt på arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet og nesten hele dag 2 vies dette viktige området.

Mellom kursdagene jobber deltakere med e-læring for å oppfylle kravet om ca 40 timers varighet.

Kurset tilfredsstiller krav til opplæring i forhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter samt LO/NHO’s tilleggsavtale VIII.

Utvikling.org samarbeider med IOSH (Institute for Occupational Safety and Health) i UK som er Europas største opplæringsinstitusjon innen HMS og har gjennom spennende framstilling av «tørt» HMS-stoff og engasjerte instruktører blitt Norges største aktør på åpne HMS-kurs.

Påmelding

Fyll ut og send skjemaet under for å melde på kurset

Velg sted og dato som passer best

Vennligst velg sted hvor du vil ta kurset
Vennligst velg dato når du vil ta kurset
Kurset vil foregå i dette tidsrommet

Legg inn firmainformasjon


Legg til deltakere

Hvor mange deltakere vil du legge til?
(opp til 10 personer på en gang)


Oppsummering

Påmelding for HMS grunnopplæring i arbeidsmiljø med e-læring
Deltaker(e)


Ser alt riktig ut?

Da kan du fullføre registrering ved å klikke på Send skjema