SLII®. Powering Inspired Leaders 

Bli den lederen dine medarbeidere trenger
 

SLII®. er verdens mest underviste ledelsesmodell. Det er basert på en modell som lærer en å bruke den riktige lederstilen i forhold til medarbeideren og situasjonen.

SLII® Opplevelsen bruker nyskapende teknikker som gjør at en lærer seg SLII® raskere, grundigere og mer effektivt

Den mest brukte ledertreningsmodellen i verden

For mange organisasjoner er det vanskelig å finne løsninger som øker produktiviteten og resultatene i virksomheten. SLII® er en forskningsbasert ledelsesmodell som har blitt brukt til å trene over 5 milioner ledere i noen av verdens mest respekterte virksomheter. Ved å gi dine ansatte det de trenger; når de trenger det, vil øke deres utvikling og skape mer produktive og dedikerte arbeidsplasser. Utvikling.org er partner med Blanchard Norway som er ene leverandør av Blanchards programmer i Norge. 

Fordi en stil passer ikke alle

Over 30 års forskning viser at medarbeidere trenger forskjellig grad av  instruksjon og støtte, avhengig av deres nivå av kompetanse og engasjement. 54% av ledere bruker kun en lederstil uavhengig av situasjonen. *Dette betyr at 50% av tiden brukes det feil lederstil i forhold til medarbeidernes behov.

De beste lederne er situasjonsbestemte ledere

Situasjonsbestemte ledere gir sine medarbeidere det de trenger når de trenger det. De viser retning, bryr seg og gir riktig mengde med instruksjon og støtte for å hjelpe medarbeiderne. De vet hvordan de skal utvikle kompetente og selvgående ansatte som raskere leverer resultater for bedriften.

- Raskere utvikling 

Ved riktig mengde instruksjon og støtte vil medarbeiderne få en raskere progresjon gjennom utviklingsnivåene, og øke veksten slik at de kan levere resultater til virksomheten.

- Et felles lederspråk

Når ledere og teammedlemmer snakker samme språket kan mange timer med diskusjon og frustrasjon unngås. Et felles språk øker effektiviteten og skaper en kultur som er fokusert på høy prestasjon.

- Økt lojalitet og moral

Ledere som matcher sin lederstil etter behovene til medarbeiderne får andre til å føle seg sett, samt øker engasjement, eierskap og lojalitet.

- Proaktive problemløsere

Når medarbeidere føler at lederen deres har gode intensjoner, vil de prestere bedre, være mer kreative og søke optimale løsninger på eventuelle problemer.

En forskningsbasert ledelsesmodell

Situasjonsbestemt ledelse II modellen er enkel å forstå, og hjelper dine ledere til å diagnostisere medarbeidernes behov for så å gi den riktige lederstilen som matcher disse behovene. Lederne vil lære de fire utviklingsnivåene fra entusiastisk nybegynner (U1) til selvgående måloppnåer (U4), samt hvordan gi riktig instruerende og støttende atferd fra instruerende (S1) til delegerende (S4) for å matche behovene til sine ansatte.

Noen eksempler på virksomheter som bruker Blanchards lederstilmodell:

LEGO, Amex, Nokia, Ericsson, Facebook, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Maersk, Hyatt, Nissan, Toyota, IKEA, Mars, Johnson & Johnson.

Vil du lære mer?
Ta kontakt med oss i Utvikling.org.

SLII® modellen