Personværnerklæring 

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Utvikling.org AS samler inn og bruker personopplysninger.
 

Utvikling.org AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.utvikling.org

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Våre databehandlere

Absentia er Utvikling.orgs databehandler, og er vår leverandør for kunderegister, kursregistrering og fakturaprogram. Learnfier Dabox AB er vår leverandør på nettportal for lederutviklingskurs for kursene vi gjør i samarbeid med The Ken Blanchard Companies. Vårt regnskapsbyrå Triangle AS er også vår databehandler i forhold til de personopplysninger som fremkommer av kunders kontaktinformasjon.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Utvikling.org, Learnifier og Triangle, som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Utvikling.org og databehandlerne regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Nyhetsbrev

Utvikling.org sender ut nyhetsbrev ukentlig måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. 

Bestilling av kurs

På nettsiden kan du bestille kurs for deg eller for din virksomhet, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset, om man ikke selv velger å melde seg på nyhetsbrev. 

Spørreundersøkelser/Kursevaluering

Daglig leder har det daglige ansvaret for Utvikling.orgs spørreundersøkelser. Utvikling.org bruker 123 Formbuilder til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Utvikling.org vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Utvikling.org eller 123 Formbuilder samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Utvikling.org identifisere de som har besvart undersøkelsen. 

E-post og telefon

Utvikling.orgs medarbeidere benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres. 

Besøk i Utvikling.orgs lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Liste over seminardeltakere

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift.

Utvikling.orgs ansvar: Utvikling.org er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å gjennomføre booking av møtelokaler og foreta og administrere påmelding fra deltakere på Utvikling.orgs kurs. Dette gjøres av Absentia, på vegne av Utvikling.org. Opplysningen skal bare brukes av Absentia til dette formålet.

Absentia bruker påmeldingsløsningen til Absentia. I denne løsningen kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. E-post må registreres, slik at du kan motta påloggingsinformasjon til e-læring eller nettportal. tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger for å administrere påmelding slettes av Utvikling.org en måned etter at kurset er avholdt. 

Absentia sitt ansvar: Absentia har behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i forbindelse med økonomi og betaling fra eller til deltakere og møtelokaler, regnskap og bokføring, inkludert lagring etter bokføringsregelverk. Dersom det gjelder bruk av personopplysninger som Absentia er behandlingsansvarlig for, rettes eventuell henvendelser om rettigheter etter personopplysningsloven til Utvikling.org.

 

Opplysninger om ansatte

Utvikling.org behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende arbeid.

Unntak:

· Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (dvs. at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgangen begrenset til tjenstlig behov.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Utvikling.org har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Utvikling.orgs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Utvikling.org ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt oss

E-post: post@utvikling.org
Telefon: +47 21 690 690
Postadresse: Laberget 44, 4020 Stavanger