Norsk, Engelsk

Nettbasert

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Dette kurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.

Webbasert sluttest. 

Pris
kr. 2.240,-
eks MVA.

Beskrivelse

Forskriften krever opplæring for ulike stillashøyder:

  • 2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis
  • 5-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis
  • Over 9 meter: 36 timer teori og 72 timer praksis

Dette kurset dekker kravene om teoretisk opplæring for stillas opp til 9 meter, og tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 og 17-3 om teoretisk opplæring. I tillegg er det krav om 15 timer praktisk opplæring under tilsyn av kvalifisert person.

Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) – og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 – kan du bestille stillasbevis.

Trykk her for å bestille/få mer informasjon om stillasbevis.

Du kan bygge på med stillaskurs – del 2, som dekker stillas over 9 meter.

Du bør kjøpe boka «Kurs i stillasmontering». Denne kan kjøpes fra Gyldendal Forlag. Du kan greie deg uten i dette kurset, men det er en fordel å ha den. Til påbyggingskurset for stillas over 9 meter, inngår bruk av boka som obligatorisk del av kurset.

Boka finnes i digital og papirbasert utgave. Den digitale boka får du tilgang til med det samme, og den koster ca 1/3 del av papirboka. Papirboka får du i løpet av ca en uke.

Boka kan kjøpes som Smartbok fra Gyldendal ved å klikke her (tar deg til smartbok.no).

Boka kan kjøpes som papirbok fra Gyldendal ved å klikke her (tar deg til gyldendal.no).

Innhold

  • Hva er et stillas
  • Sikkerhet og stillas
  • Risikovurdering

Meld deg på kurs

Fyll ut skjemaet for å melde deg på