Engelsk, Norsk

Nettbasert

Kurset gir en grunnleggende innføring i regelverket om ressursforvaltning til havs og om arbeidsforhold, sikkerhet, miljø, drift og beredskap på norsk sokkel og landanlegg.

Regelverkskompetanse (RVK) er evnen til å utføre oppgaver og treffe beslutninger basert på bestemmelsene i dette regelverket.

Målgrupper:
Kurset retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til petroleumsregelverket.

Deltakerforutsetninger:
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:
Deltakeren skal gjenkjenne og innse betydningen av regelverkskompetansen ut fra ulike målgruppers behov
innse behovet for regelverkskompetanse i rolle-utøvelsen og i beslutningsprosesser
innse og redegjøre for relevante interesseparter og deres behov for regelverkskompetanse
gjenkjenne og redegjøre for forholdet mellom og virkeområder for lover, forskrifter, normer og veiledninger
redegjøre for myndighetsforhold og tilsynsmyndigheter for regelverket
gjenkjenne utviklingen og forvaltningen av regelverket og innse bakgrunnen for dagens regelverk
gjenkjenne og redegjøre for regelverket som hjemler obligatoriske krav til regelverkskompetanse
gjenkjenne og redegjøre for lovanvendelsen i regelverkskompetanse
gjenkjenne og redegjøre for regelverkets bestemmelser om arbeidsvilkår, sikkerhet, drift, miljø og beredskap på norsk sokkel og landanlegg
kunne bruke opparbeidet kunnskap som grunnlag for videre fordypning eller til å reflektere over og vurdere egen rolle, og til å ta beslutninger i arbeidet på eller i tilknytning til norsk sokkel og landanlegg
Med bakgrunn i opparbeidet kunnskap, skal kandidaten være i stand til å søke og finne
relevante bestemmelser i lover og forskrifter med veiledninger og til definisjoner som kan klarlegge betydningen av lov- og forskriftsteksten
sentrale normer og standarder som veiledningene til forskriftene henviser til.

Praktisk informasjon:
Teoretisk opplæring fra FIDL: Opplæringen er spillbasert og gjennomføres via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg i teorien. Kurset er tilgjengelig i 12 måneder fra bestillingsdato.

Pris
4500,-
eks MVA.

Innhold

  • Bruk av regelverkskompetanse
  • Regelverksstruktur
  • Historisk utvikling
  • Lovanvendelse
  • Lovbestemmelser
  • Hvordan søke og finne

Meld deg på kurs

Fyll ut skjemaet for å melde deg på