30 minutter
Norsk

Nettbasert

Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning til lading av elektriske kjøretøy og en innføring i de viktigste elementene i denne type installasjoner. Kurset skal også gjøre deltakeren i stand til å gi kunder og byggherrer råd ved valg av løsning.

Webbasert sluttest.

Pris
kr. 572,-
eks MVA.

Innhold

  • NEK 400–7–722 Lading av elektriske kjøretøy
  • Regelverk
  • Lademodus 1–4
  • Farer ved bruk av Schukokontakter
  • DC-lading
  • Private og offentlige ladestasjoner