1 time
Norsk, Dansk, Tysk, Estisk, Islandsk, Latvisk, Polsk, Russisk, Svensk

Nettbasert

Dette kurset omhandler beskyttelse mot støv i arbeidsatmosfæren – hvordan bruke rett åndedrettsvern?

Pris
kr. 500,-
eks MVA.

Beskrivelse

E-lærings kurset er ment å gi en så enkel som mulig veiledning for bruk av åndedrettsvern som de fleste norske virksomheter der støv er en utfordring, kan forholde seg til.

Helseeffektene av støveksponering får stadig mer oppmerksomhet. Alt støv i store konsentrasjoner representerer en belastning på lungene.

Støv i arbeidsatmosfæren må reduseres i mange bransjer. Selv om de yrkeshygieniske forhold bedres, vil det alltid være behov for bruk av åndedrettsvern ved arbeidsoperasjoner der eksponeringen er høy.

Effekten av bruken av åndedrettsvern avhenger av en rekke faktorer, og det er i dag mye flott utstyr å velge mellom, og det er mye kunnskap på området.

Men for de fleste er det en utfordring å tilegne seg dette. Fagfeltet oppleves som en jungel, der man ikke helt vet hvor man skal lete.

Beskrivelse

  • Hva er støv?
  • Støv og helseeffekter
  • Valg av støvmaske
  • Valg av støvfilter
  • Tilpassing av maska
  • Vedlikehold av maska

Påmelding

Fyll ut og send skjemaet under for å melde på kurset


Legg inn firmainformasjon


Legg til deltakere

Hvor mange deltakere vil du legge til?
(opp til 10 personer på en gang)


Oppsummering
Deltaker(e)


Ser alt riktig ut?

Da kan du fullføre registrering ved å sende skjema.