45 minutter
Norsk, Engelsk

Nettbasert

Det eksisterer krav til dokumentert kompetanse for alle som direkte eller indirekte jobber med farlig stoff, herunder alle typer gasser. 

Pris
kr. 895,-
eks MVA.

Beskrivelse

Kurset gir helt nødvendig og lovpålagt kunnskap om gassfarer og gassikkerhet. Opplæringen dekker krav i gjeldende HMS-forskrifter.

Innhold

  • Gass i ulike faser
  • Leveringsformer
  • Temperaturer og trykk
  • Faremomenter og gasser
  • Lover og regler
  • Merking
  • Lagring og bruk av flytende gasser
  • Lagring, håndtering og bruk av gassflasker
  • Bruk av verneutstyr
  • Sikkerhetstiltak

Meld deg på kurs

Fyll ut skjemaet for å melde deg på