Norsk, Engelsk, Polsk

Nettbasert

Trenger du eller dine ansatte opplæring i FSE?

Sikkerhetsforskriften stiller krav til at det gis nødvendig årlig opplæring av personell innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg), og inneholder også en innføring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Kurset foregår som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Det er viktig at du i tillegg til teoretisk gjennomgang av førstehjelp får praktisk øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon). Vi kan koordinere praktisk del, om ønskelig.

Målgruppe:
Driftsansvarlig person
Ansvarlig for arbeidet
Prosjekterende/planleggere av service og vedlikeholdsoppdrag
Utførende: Elektromontører Gr. L, tavlemontører, elektroinstallatører, automatiker
El-takstpersoner
Rådgivende ingeniører elektro
DLE-personell (Det Lokale El-tilsyn)
Servicepersonell fra produsenter, importører og leverandører av elektrisk utstyr
Sakkyndig person

Deltakerforutsetninger:
Relevant elektrobakgrunn, herunder fagbrev som for eksempel automatiker, elektromontør Gr. L, elektroinstallatører, energimontør, tavlemontør, eller minimum bachelorgrad innenfor elektrofag.

Læringsmål:
Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, anvende arbeidsmetoder og gjenkjenne

roller, ansvar og myndighet på anlegget
og være i stand til å velge og bruke riktig verneutstyr
måleprinsipper for måleutstyr og risiko for feilmåling; og velge og bruke utstyret ut fra arbeidets art
og redegjøre for farer og opptre i samsvar med internkontrollsystemet
og anvende arbeidsmetoder som gjelder ved arbeid i og drift av elektriske lavspenningsanlegg
og forstå et strømskadeomfang, ta ansvar, iverksette tiltak, varsle og redegjøre for bevissthet og pust og prosessene med hjerte- og lungeredning og sideleie

Praktisk informasjon:
Kurset foregår som teoretisk opplæring, og bør kombineres med praktisk opplæring i HLR.

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!

Pris:
Den oppgitte prisen gjelder for teorikurset. 

Webbasert sluttest.

Pris
kr. 851,-
eks MVA.

Beskrivelse

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon.

Det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg. Ref. veiledningen til FSE §7.

Kurset tilfredsstiller også Petroleumtilsynets krav til sikkerhetsopplæring i Aktivitetforskriften §91.

Innhold

  • Bruk av regelverk
  • Organisering og internkontroll
  • Ulykker
  • Verneutstyr
  • Risikovurdering
  • Vedlikehold
  • Arbeidsmetoder for lavspenning
  • Måleinstrumenter
  • Ulykkesberedskap
  • Førstehjelp

Meld deg på kurs

Fyll ut skjemaet for å melde deg på