Norsk, Engelsk, Polsk

Nettbasert

Sikkerhetsforskriften stiller krav til at det gis nødvendig årlig opplæring av personell innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg), og inneholder også en innføring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Kurset foregår som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Det er viktig at du i tillegg til teoretisk gjennomgang av førstehjelp får praktisk øvelser i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon), og nedfiring fra mast (høyspenningsanlegg). Vi kan koordinere praktisk del i HLR, om ønskelig.

Målgruppe:
Driftsleder (høyspenningsanlegg)
Leder for sikkerhet (høyspenningsanlegg)
Leder for kobling og kobler (høyspenningsanlegg)
Driftsansvarlig person (lavspenningsanlegg)
Ansvarlig for arbeidet (lavspenningsanlegg)
Prosjekterende/planleggere av service og vedlikeholdsoppdrag
Utførende: Elektromontører Gr. L, energimontør, tavlemontører, elektroinstallatører, automatiker
El-takstpersoner
Rådgivende ingeniører elektro
DLE-personell (Det Lokale El-tilsyn)
Servicepersonell fra produsenter, importører og leverandører av elektrisk utstyr
Sakkyndig person

Deltakerforutsetninger:
Relevant elektrobakgrunn, herunder fagbrev som for eksempel automatiker, elektromontør Gr. L, elektroinstallatører, energimontør, tavlemontør, eller minimum bachelorgrad innenfor elektrofag.

Læringsmål:
Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, anvende arbeidsmetoder og gjenkjenne

roller, ansvar og myndighet på anlegget
og være i stand til å velge og bruke riktig verneutstyr
måleprinsipper for måleutstyr og risiko for feilmåling; og velge og bruke utstyret ut fra arbeidets art
og redegjøre for farer og opptre i samsvar med internkontrollsystemet
og anvende arbeidsmetoder som gjelder ved arbeid i og drift av elektriske lav- og høyspenningsanlegg
nødsituasjoner og behovet for nedfiring, og redegjøre for redningsprinsipper og nødutstyr
og forstå et strømskadeomfang, ta ansvar, iverksette tiltak, varsle og redegjøre for bevissthet og pust og prosessene med hjerte- og lungeredning og sideleie

Praktisk informasjon:
Kurset foregår som teoretisk opplæring, og bør kombineres med praktisk opplæring i HLR og nedfiring fra mast (høyspenningsanlegg).

Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!

Pris:
Den oppgitte prisen gjelder for teorikurset.

Pris
kr. 1.519,-
eks MVA.

Beskrivelse

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon.

Det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg. Ref. veiledningen til FSE §7.

Kurset tilfredsstiller også Petroleumtilsynets krav til sikkerhetsopplæring i Aktivitetforskriften §91.

Beskrivelse

 • Bruk av regelverk
 • Organisering og internkontroll
 • Ulykker
 • Verneutstyr
 • Risikovurdering
 • Vedlikehold
 • Arbeidsmetoder for lavspenning
 • Arbeidsmetoder for høyspenning
 • Måleinstrumenter
 • Ulykkesberedskap
 • Førstehjelp

Meld deg på kurs

Fyll ut skjemaet for å melde deg på