1 time
Norsk, Engelsk

Nettbasert

Kurset gir deg den teoretiske kompetansen du trenger for å utøve arbeider i høyden på en ansvarlig og risikobevisst måte. 

Faglig ansvarlig: Scandinavian Safety Group (SSGR)

Pris
kr. 1150,-
eks MVA.

Beskrivelse

Etter kurset må du ta en dokumentert praktisk opplæring i bruk av fallsikringsutstyr. Da vil du kunne sette sammen et godkjent fallsikringssystem og bruke det på en sikker måte. Målet vårt er å forhindre ulykker og personskader.

Vi vil at du skal få en økt bevissthet rundt, oppfatning av og holdning til risiko ved arbeid i høyden. For å oppnå dette skal vi ta for oss hva arbeid i høyden er og snakke om regelverket knyttet til fallsikring.

Du skal få lære om personlig fallsikringsutstyr, og vi skal se på hvilke farer som kan oppstå og hvilke vernetiltak du kan bruke for å forhindre ulykker. 

OBS! Munio vil utstede kursbevis for gjennomført teoretisk opplæring. Dokumentasjon for gjennomført praktisk opplæring vil bli gjort av firmaet/personen som holder denne delen av kurset. Faglig ansvarlig: Scandinavian Safety Group (SSGR)

Dokumentasjon for gjennomført praktisk opplæring vil bli gjort av firmaet/personen som holder denne delen av kurset.

Innhold

  • Regelverk
  • Utstyr
  • Praktisk bruk
  • Farer

Påmelding

Fyll ut og send skjemaet under for å melde på kurset


Legg inn firmainformasjon


Legg til deltakere

Hvor mange deltakere vil du legge til?
(opp til 10 personer på en gang)


Oppsummering
Deltaker(e)


Ser alt riktig ut?

Da kan du fullføre registrering ved å sende skjema.