Norsk

Nettbasert

Alle som tar i bruk datamaskiner og smarttelefoner kan bli utsatt for et dataangrep. Angrepsmetodene blir vanskeligere å gjenkjenne, og kunnskap om datasikkerhet er derfor nødvendig for å sikre sensitiv informasjon.

Dette kurset fokuserer på ulike teknikker du kan ta i bruk for å beskytte enhetene dine, og gir deg en grundig innføring i håndtering og sikring av data. Det er utformet for å ruste deg med kunnskapen du trenger for å effektivt beskytte sensitiv informasjon. Du vil lære om forskjellige teknikker for å styrke sikkerheten på dine enheter og bevare dine digitale eiendeler.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot alle som står i fare for å bli utsatt for dataangrep, privat eller i jobbsammenheng, eller behandler elektronisk data gjennom innsamling, organisering, sammenstilling, lagring og kommunikasjon.

Deltakerforutsetninger:
Det er ikke krav til særskilte forkunnskaper for å delta på kurset.

Læringsmål:
Deltakeren skal på bakgrunn av opparbeidet kunnskap kunne sikre sensitiv og kritisk informasjon mot uautorisert tilgang, endring, sletting eller videreformidling. De vil være i stand til å bruke unike passord, aktivere tofaktorautentisering, og installere oppdateringer for å tette sikkerhetshull.

Deltakerne vil også kunne vurdere hvilken informasjon som skal sikkerhetskopieres og med hvilken frekvens, og forstå sitt eget og bedriftens ansvar for informasjonsdelingsregler. De vil dessuten kunne iverksette tiltak for å hindre uautorisert tilgang til relevante enheter.  

Praktisk informasjon:
Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.

Kurset kan gjennomføres som et enkeltstående kurs, men kan også stå i en sammenheng med andre kurs i datasikkerhet, herunder innføring av datasikkerhet og sosial manipulering.

Pris
kr. 300,-
eks MVA.

Beskrivelse

Dette kurset fokuserer på ulike teknikker du kan ta i bruk for å beskytte enhetene dine, og gir deg en grundig innføring i håndtering og sikring av data. Det er utformet for å ruste deg med kunnskapen du trenger for å effektivt beskytte sensitiv informasjon. Du vil lære om forskjellige teknikker for å styrke sikkerheten på dine enheter og bevare dine digitale eiendeler.

Beskrivelse

  • Sikkerhet
  • Bruk av passord
  • Oppdatering av enheter
  • Sikkerhetskopi av informasjon
  • Deling av informasjon
  • Fysisk håndtering av enheter

Meld deg på kurs

Fyll ut skjemaet for å melde deg på