Norsk, Engelsk, Polsk

Nettbasert

Alle som skal jobbe som anhuker eller signalgiver må ha gjennomgått modul 1.

Bruk av løfteredskaper er basert på en blandet undervisningsform og inngår som en del av et komplett læreløp for modul 2.3 (G11). Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Den praktiske delen tas fysisk hos en bedrift.

Det er kun når opplæring i Modul 1 og Modul 2.3 G11 er gitt av en sertifisert opplæringsvirksomhet, at denne delkompetansen senere kan benyttes for påbygging til krantyper nevnt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.

Målgruppe:
Målgruppen for kurset er arbeidstakere som deltar i løfteoperasjoner, herunder kranførere, anhukere/stroppere og signalgivere.

Deltakerforutsetninger:
Deltaker skal ha gjennomført modul 1.

Læringsmål:
Deltakeren skal være i stand til å redegjøre for opparbeidet kunnskap, vise metodebruk og

velge riktig løfteredskap ut fra lastens beskaffenhet, arbeidsmiljø, vekt og anhukningspunkter
velge fullgod anhukningsmetode til løfteobjektet
gjennomføre daglig og periodisk kontroll iht. bruksanvisning og redegjøre for sakkyndig kontroll
identifisere avvik eller feil på redskapet og rapportere til ansvarlig person
dirigere en løfteoperasjon ved bruk av riktige signaler og tegn og egnet sambandsutstyr

Praktisk informasjon:
Teoretisk opplæring fra FIDL: Den teoretiske opplæringen foregår som spill via app på telefon eller nettbrett, og kan også tas på PC og Mac. I tillegg til spillet, vil man ha tilgang til et interaktivt kompendium hvor man har mulighet til å fordype seg ned i teorien. Du har tilgang til kurset i 12 måneder fra bestillingsdato.
Praktisk opplæring: Den praktiske opplæringen foregår fysisk hos bedrift. Våre samarbeidspartnere holder til rundt om i hele Norge. Ta kontakt så finner vi det kurset som er nærmest deg!

Pris
kr. 1.190,-
eks MVA.

Beskrivelse

Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i 12 måneder.

Praktisk sikkerhetsopplæring må gjennomføres i tillegg.

Innhold

 • Bruk av regelverk
 • Ulykker – forebygge og varsle
 • Valg og bruk av løfteredskaper
 • Fiberstropper
 • Kjettingredskap
 • Ståltau
 • Sjakler
 • Øyebolter, øyemuttere og løfteører
 • Kommunikasjon
 • Signaler og tegn, og styring av last
 • Kontroll og vedlikehold av løfteredskaper
 • Signal- og tegngiving
 • Bruk av samband

Meld deg på kurs

Fyll ut skjemaet for å melde deg på