Alle kurs og tjenester 

Portalen for fag og kunnskap
 

Her finner du mer informasjon om våre kurs, tjenester og arrangementer aktuelle i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim. Husk vi leverer bedriftsinterne kurs over hele landet. Vi vil også legge ut kurs/arrangementer som er i vårt fagområde og som vi mener er aktuelle fra forskjellige aktører i markedet. Både offentlige og private.

 

 

HMS og arbeidsmiljø

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Obligatorisk HMS for ledere

Psykososialt arbeidsmiljø

• HSE for Employers

• HSE Training for Safety Representatives

Ledertrening

Situasjonsbestemt ledelse II - SLII® Workshop

• Situasjonsbestemt ledelse II - SLII® T4T

• First time manager

• Coaching Essentials

• Legendary Service 

• Building Trust - kommer

 

Andre kurs​ og tjenester

Miljøfyrtårn sertifisering

Presentasjonsteknikk         

• Regelverkskompetanse

• Salg          

• Service og kundebehandling          

• Økonomi           

Sentralbord/Resepsjon          

• Teambuilding

Grunnopplæring i arbeidsmiljø 

Grunnopplæring i arbeidsmiljø er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljø-utvalget (AMU).

Kurset er populært kalt «40 timers kurset».

Innholdet i kurset følger arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Hoved fokus på kurset er fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, rollene i HMS-arbeidet samt arbeidsmiljølo ven og internkontrollforskriften.

 

Vårt konsept er å benytte e-læring før to kursdager. Det er obligatorisk for deltakerne og gjennomføre  e-læringen som også er et fint oppslagsverktøy for deltakerne i ett år etter kurset. Tilsammen oppfyller de to kursdagene og e-læringen  hos oss lovkravet, i motsetning til flere raske nettløsninger som ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig opplæring.

Løsningen gir et mer fleksibelt kurs og mindre tid låst på kurs. Over 3000 deltakere har gjennomført dette kurset hos oss over hele landet, og vi får strålende evalueringer på så vel e-læringen som kurs-instruktører. Vår målsetting er at både e-læring og klasseromsundervisning skal være inspirerende og interessant.

Pris kr. 5.800,- inkl. e-læring, lunsj, kursbevis og kursdokumentasjon. 

Kurset varer fra kl. 09:00–15:00 de oppsatte kursdagene. 

 

Grunnopplæring i arbeidsmiljø tilbys også på engelsk.

Please contact us for request for HSE training for Safety representatives 

 
Obligatorisk HMS for ledere

Obligatorisk HMS for ledere er kurset som oppfyller kravene for obligatorisk opplæring for arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens §3–5. Her heter det at øverste leder skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid.

Innholdet i kurset tar for seg det samme som i grunnopplæringen, men går litt mindre i dybden. I tillegg har vi også en gjennomgang av kravene til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet etter internkontrollforskriften og maler for å hjelpe med dette arbeidet.

Tilgang til E-læring er inkludert i kurset. For HMS på ledernivå er det ikke krav om å benytte e-læringen, men vi vil allikevel anbefale det.

 

Kurset dekker kravene til opplæring i Arbeidstilsynets veiledning for HMS-opplæring for arbeidsgivere og er godkjent for oppdatering for regnskaps-førere med 3 timer rettslære og 3 timer ledelse. 

Vi har hatt over 2500 ledere på kurs hos oss og får strålende tilbakemeldinger på kursene.

Pris kr. 3.800,- inkl. e-læring, lunsj, 

kursbevis og kursdokumentasjon.

Kurset varer fra kl 09:00–15:00 den oppsatte kursdagen.

 

Obligatorisk HMS for ledere tilbys også på engelsk.

Please contact us for request for HSE for Employers 

 
 
 
Psykososialt arbeidsmiljø

Kursets målsetning:

Deltagerne skal etter endt kurs kunne konkretisere vanlige psykososiale problemstillinger i arbeidslivet og kjenne til ulike handlingsmåter for å tilnærme seg disse problemstillingene.

Kurset skal heve deltagernes faglige ballast i forhold til selv å kunne utvikle sitt psykososiale arbeidsmiljø.

 

Kursets innhold kan være:

 • Arbeidsmiljøsituasjonen i Norge i dag

 • Det psykososiale arbeidsmiljø – En hard nøtt?

 • Hvem har ansvaret?

 • Trivsel på jobben – en produktivitetsfaktor?

 • Hva kjennetegner fremtidens suksessbedrifter?

 • Hva kjennetegner dagens suksessbedrifter?

 • Arbeidsliv, humor og mobbing – Hvor går grensen?

 • Stress – Det sunne og det usunne stresset

 • Utbrenthet – Lyset som brennes i begge ender

 • Konflikter og modell for konflikthåndtering

 • Persepsjon – Skjevhetene i oss som kan føre til konflikter

 • Joharis vindu – En enkel modell for personlighetsforståelse

Pris etter avtale

Kurset varer fra kl 09:00–15:00 den oppsatte kursdagen.

 

 
 
Situasjonsbestem ledelse II - SLII®
(The SLII Experience™)
Workshop

 

Situasjonsbestemt Ledelse II - SLII® er verdens mest underviste ledelsesmodell. Det er basert på en modell som lærer en å bruke den riktige lederstilen i forhold til medarbeideren og situasjonen. The SLII Experience™ bruker nyskapende teknikker som gjør at en lærer seg SLII® raskere, grundigere og mer effektivt. I dette programmet vil du lære deg et nytt språk for ditt lederskap som vil hjelpe deg å øke kvaliteten og kvantiteten på de samtalene som du har med dine medarbeidere, øke utviklingen og ytelsen deres samt gjøre dem mer selvstendige.

Å bli en Situasjonsbestemt leder vil gjøre deg til en god samarbeidspartner til dem du leder samt å gi dem den støtten de har behov for.

 

Læringsmål

Diagnostisere utviklingsnivåene hos dine medarbeidere for å kunne velge riktig

Lederstil

Øke frekvensen og kvaliteten på samtaler om ytelse og utvikling.

Lage en kommunikasjonsmodell for alle nivåer i virksomheten for å støtte opp om endringer og forflytte seg mot en organisasjon som yter maksimalt.

Bli dyktig på å sette mål, coache, evaluere prestasjon, aktiv lytting, tilbakemeldinger, problemløsning og knytte mål til handlingsplaner.

 

Øke individuell og organisatorisk ansvarlighet ved å knytte mål og målsetninger til en handlingsplan

Målgruppe

Personer i lederroller som ønsker å øke sin effektivitet

 

Daglige ledere

 

Mellomledere

Ta kontakt for pristilbud

 

Kursavgiften inkluderer materiell, lunsj, kaffe/te/frukt gjennom hele dagen samt kursbevis.

De åpne kursene går over 2 dager. Ved bedriftsinternt kurs er det flere muligheter for gjennomføring.

 
Situasjonsbestem ledelse II - SLII®
(The SLII Experience™)

Training for Trainers (T4T)

 

Beskrivelse

Situasjonsbestemt Ledelse II - SLII® er verdens mest underviste ledelsesmodell. Det er basert på en modell som lærer en å bruke den riktige ledelsesstilen i forhold til medarbeideren og situasjonen. The SLII Experience™ bruker nyskapende teknikker som gjør at en lærer seg SLII® raskere, dypere og mer effektivt. Training for Trainers (T4T) modulen forbereder potensielle trenere på å gjennomføre The SLII Experience™ i sin organisasjon.

 

Læringsmål

Intensivere læringen slik at trenerne føler seg kompetente, trygge, motiverte og støttet.

 

Lære hvordan en skal bruke fasiliteringsguiden og annet materiale for å optimalisere læringen av SLII® hos dine deltakere

 

Observere demonstrasjon av og praktisere SLII® innhold

 

Lære å bruke casestudier, interaktive spill, oppgaver og filmede situasjoner for å gjøre treningen levende for dine deltakere.

 

Diagnostisere utviklingsnivåer og velge den riktige ledelsesstilen

 

Lage en kommunikasjonsmodell for alle nivåer i virksomheten for å støtte opp om endringer og forflytte seg mot en organisasjon som yter maksimalt

 

Bli dyktig på å sette mål, coache, evaluere prestasjon, aktiv lytting, tilbakemeldinger, problemløsning og knytte mål til handlingsplaner.

 

Målgruppe

Trenere, fasilitatorer og personer som har ansvar for mentoring, coaching og utvikling av medarbeidere.

 

Pakken inkulderer alt som trengs for å starte med implementeringen i din organisasjon:

 

SLII® fasiliteringsguide og PowerPoint® presentasjon med videoer.

Kurs-rom SLII® modell plakat

Alt av materiel som brukes i øvelses-delen av SLII®  Workshop

Forutsetninger for å delta

En må ha deltatt på tredagers workshop før T4T.

Ta kontakt for pristilbud.

 

Kursavgiften inkluderer T4T materialet, lunsj, kaffe/te/frukt gjennom hele dagene samt kursbevis.

Kurset går over 2 dager.

 
Grunnleggende ledelse
60% av førstegangs ledere ​mislykkes

Flere tusen medarbeidere blir forfremmet til ledere hvert år, og endringen fra å være en suksessfull medarbeider til en suksessfull leder er vanskelig og krever en helt annen verktøykasse. I tillegg skal man i mange tilfeller lede tidligere kollegaer. Vårt en-dags Grunnleggende ledelse program øker suksessraten til dine nye ledere ved å gi dem den treningen og de ferdighetene de trenger for en myk overgang.

60% av nye ledere presterer ikke godt nok som ledere i løpet av de to første årene. De som "overlever" utvikler uvaner som blir ved dem resten av karrieren. * 85% får ingen trening før de går inn i den nye rollen som leder.

(* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associate)

En god start er hele forskjellen

Førstegangs ledere som får de riktige verktøyene og treningen fra starten av, vil være bedre rustet ti lå bli effektive ledere som kan skape engasjerte og produktive medarbeidere, noe som igjen gir bedre resultater for din virksomhet.

FÅ RASKERE FREMGANG

Trening hjelper ledere å få en mykere og mer suksessfull overgang, samt at de får mer selvtillit i den nye rollen.

SKAPE HØY-PRESTASJONS TEAM

Trente ledere vet hvordan de skal støtte, motivere og styrke medlemmene for å skape prestasjon og resultater.

UTVIKLE FREMTIDENS LEDERE

Nye ledere lærer og utvikler effektive lederstiler og -ferdigheter som vil hjelpe dem videre i karrieren.

Forbered dine nye ledere på suksess

Vi vet at du ønsker at dine nye ledere skal ja suksess, og vi kan hjelpe dem med en god start på vårt Grunnleggende ledelse program. Grunnleggende ledelse bygger på de veldokumenterte metodene av Ken Blanchards bestselgende bok, The new One minute Manager, og introduserer tenkesettet, kjernesamtaler og kommunikasjons ferdigheter som nye ledere trenger for å oppnå suksess og bygge positive relasjoner til medarbeidere.

 

 
ISO 9001:2015
Hva betyr det for deg?

Er du klar for overgangen til nye standarder som kom i 2015? Forventingene øker til at du har implementert det nye med bl.a. risiko – muligheter og utfordringer samt fokuset på ledelsens engasjement.

Høsten 2015 kom den nye ISO 9001 standarden. På dette kurset forklarer vi hva endringene betyr for deg som allerede har et HMSK system iht. ISO 9001:2008. 

Kurset retter seg mot personer som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av kvalitetssystemer ihht. ISO 9001. 

Mål med kurset er at du skal få en innføring i:

 

 • Hovedendringer

 • Nye krav, ord og uttrykk

 • Hva har fått større fokus?

 • Hvilke krav/områder er frafalt/nedgradert?

 • Hva må implementeres og GAP-analyse

 

Etter fullført kurs skal du kunne ta en aktiv rolle i å planlegge og gjennomføre overgangen til nye ISO 9001:2015 standarder i egen bedrift. 

Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering for fornyelse av relevante sertifikater utstedt av disse. 

Forkunnskap og forutsetninger: 
Kurset tar utgangspunkt i at deltakerne kjenner til gjeldende ISO 9001:2008. 

 

Følgende standard bør medbringes til kurset:

 • NS-EN 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav

       Standarden kan bestilles på www.standard.no

 

 

Pris 3.100,- NOK

 
ISO 14001:2015 
Hva betyr det for deg?

 

NB! Dette kurset bygger på ISO 9001 kurset som avholdes før lunsj same dag. Se nøyere kursinnhold beskrevet der.

 

 

Er du klar for overgangen til nye standarder som kom i 2015? Forventingene øker til at du har implementert det nye med bl.a. risiko – muligheter og utfordringer, livsløpsperspektiv samt fokuset på ledelsens engasjement.

Dette kurset inneholder tillegget for ISO 14001, som selvfølgelig mangler i kurset for ISO 9001.


Kurset retter seg mot personer som er involvert i planlegging, implementering, vedlikehold og revisjoner av kvalitetssystemer ihht. ISO 9001/14001. 

Etter fullført kurs skal du kunne ta en aktiv rolle i å planlegge og gjennomføre overgangen til nye ISO 2015 standarder i egen bedrift. 

Forkunnskap og forutsetninger: 
Kurset tar utgangspunkt i at deltakerne kjenner til gjeldende ISO 14001:2004. 
  

Følgende standard bør medbringes til kurset:

 

 • NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø, Spesifikasjon med veiledning

          Standarden kan bestilles på www.standard.no

 

 

 

 

 • Pris kr 1.500,- Kun ISO 14001. Bestilles også ISO 9001 tilbys en spesialpris på kr 4.100,-. Dette vil bli faktura prisen. Ordrebekreftelsen vil ha de vanlige prisene.

 
Miljøfyrtårn sertifisering

 

Vi hjelper deg å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Utvikling.org har omfattende erfaring med HMs og er sertifisert som knsulent for å hjelpe virksomheter å bli Miljøfyrtårn. Som Miljøfyrtårn sertifisert får man strukturert innkjøp, avfall og utslipp på en god måte.

Man får også  hjelp til ulike miljøregnskap (Blant annet CO2-regnskap) og sertifikatet man får, som ofte blir utdelt av byens ordfører, gir et kvalitetsstempel som flere offentlige innkjøpere krever. 

Ta kontakt med oss for å få hjelp til en rimelig sertifisering!

 
Presentasjonsteknikk

 

Kurset lærer deg å bli god til å presentere gjennom fokus på følgende emner:
• Læring og kommunikasjon
• Å "fange" tilhørerne
• Konsentrasjon og oppmerksomhet
• Hvordan få tilhørerne til å oppfatte det man vil
• Kommunikasjon og kroppsspråk
• Gjøre fagstoff presentabelt
• Førsteinntrykket
• Struktur på presentasjonen
• Begynnelse-hoveddel-slutt
• Bilder og grafiske effekter
• Hvordan bli kvitt sceneskrekk
Pris kr. 4.800,-

 
Sentralbord-/resepsjonskurs
med Spa-hotell oppphold

 

Dette er kurset for deg som jobber i sentralbord / resepsjon. Kurset tar for seg alle aspekter ved å betjene selve inngangsporten til din bedrift og fokuserer blandt annet på kundekontakt og service, og hvordan man kan motiver seg til å yte forventet service til en hver tid, og i en hver situasjon. Videre arbeider vi med endringer i rollen som sentralbord / resepsjonsmedarbeider og jobber med det viktige førsteinntrykket både på telefon og direkte kontakt.

Kursavgiften inkluderer: overnatting i enkeltrom, frokost, fri tilgang til spabadet, dagens 3-rettersvmiddag, lunsjbuffet begge dager samt SPA-behandling.

Pris kr. 8.400,-

sammen utvikler vi organisasjoner   utvikling.org   blanchard.no   medco-bht.no 

Aktuelt

Følg oss

 • Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

 

Firmainformasjon:

Utvikling.org AS

Laberget 44

4020 Stavanger

Tlf: 21 690 690

E-post: post@utvikling.org

© 2019 Utvikling.org AS