HMS og arbeismiljø 

Skjermbilde 2019-04-15 kl. 09.40.48.png
Skjermbilde 2019-04-15 kl. 09.44.36.png
HMS hefte front.png
Våre kurs i HMS og arbeidsmiljø gir ledere og ansatte bedre forståelse for de faktorer som skaper en trygg arbeidsplass.
 

Utvikling.org har i nærmere 20 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Resultatet ble 2 dagers undervisning med tilhørende e-læring som utføres før kursdagene. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne HMS-kurs enn oss de siste 20 årene. HMS-opplæring for ledere og annen lederutvikling ble fort en del av vårt tjenestespekter. Gjennom tilbakemeldinger fra kunder som NHH, TV2, Adecco og store deler av norsk oljebransje, har vi fått bekreftet av våre kurs er i en særklasse. 

 

 

Grunnopplæring i arbeidsmiljø 

Grunnopplæring i arbeidsmiljø er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljø-utvalget (AMU). Kurset er populært kalt «40 timers kurset».

Innholdet i kurset følger arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Hoved fokus på kurset er fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, rollene i HMS-arbeidet samt arbeidsmiljølo ven og internkontrollforskriften.

 

Vårt konsept er å benytte e-læring før to kursdager. Det er obligatorisk for deltakerne og gjennomføre  e-læringen som også er et fint oppslagsverktøy deltakerne kan bruke i ett år etter kurset. Tilsammen oppfyller de to kursdagene og e-læringen hos oss lovkravet, i motsetning til flere raske nettløsninger som ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig opplæring.

 

Løsningen gir et mer fleksibelt kurs og mindre tid låst på kurs. Over 5000 deltakere har gjennomført dette kurset hos oss over hele landet, og vi får strålende evalueringer på så vel e-læringen som kurs-instruktører. Vår målsetting er at både e-læring og klasseromsundervisning skal være inspirerende og interessant.

Pris kr. 5.800,- inkl. e-læring, lunsj, kursbevis og kursdokumentasjon. 

Fysisk kurs: Kurset varer fra kl. 09:00–15:00 de oppsatte kursdagene. 

Virtuelt kurs: Kurset gjennomføres i 4 X 2 timers økter kl. 09.00-11.00 og 13.00 til 15.00 begge dager

Pris oppgitt ekskl. MVA.

 

Grunnopplæring i arbeidsmiljø tilbys også på engelsk.

Please contact us for request for HSE training for Safety representatives 

Pris kr. 5.800,-  ekskl. mva

 

 
 
Obligatorisk HMS for ledere

Obligatorisk HMS for ledere er kurset som oppfyller kravene for obligatorisk opplæring for arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens §3–5. Her heter det at øverste leder skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid.

Innholdet i kurset tar for seg det samme som i grunnopplæringen, men går litt mindre i dybden. I tillegg har vi også en gjennomgang av kravene til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet etter internkontrollforskriften og maler for å hjelpe med dette arbeidet.

Tilgang til E-læring er inkludert i kurset. For HMS på ledernivå er det ikke krav om å benytte e-læringen, men vi vil allikevel anbefale det.

 

Kurset dekker kravene til opplæring i Arbeidstilsynets veiledning for HMS-opplæring for arbeidsgivere og er godkjent for oppdatering for regnskaps-førere med 3 timer rettslære og 3 timer ledelse. 

Vi har hatt over 3000 ledere på kurs hos oss og får strålende tilbakemeldinger på kursene.

Pris kr. 3.800,- inkl. e-læring, lunsj, kursbevis og kursdokumentasjon.

Fysisk kurs: Kurset varer fra kl 09:00–15:00 den oppsatte kursdagen.

Virtuelt kurs: Kurset gjennomføres i  2 X 2 timers økter kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00 den oppsatte kursdagen.

Pris oppgitt ekskl. MVA.

 

Obligatorisk HMS for ledere tilbys også på engelsk.

Please contact us for request for HSE for Employers 

Pris kr. 4.800,- ekskl. mva.

 
 
 
 
Psykososialt arbeidsmiljø

Kursets målsetning:

Deltagerne skal etter endt kurs kunne konkretisere vanlige psykososiale problemstillinger i arbeidslivet og kjenne til ulike handlingsmåter for å tilnærme seg disse problemstillingene.

Kurset skal heve deltagernes faglige ballast i forhold til selv å kunne utvikle sitt psykososiale arbeidsmiljø.

 

Kursets innhold kan være:

 • Arbeidsmiljøsituasjonen i Norge i dag

 • Det psykososiale arbeidsmiljø – En hard nøtt?

 • Hvem har ansvaret?

 • Trivsel på jobben – en produktivitetsfaktor?

 • Hva kjennetegner fremtidens suksessbedrifter?

 • Hva kjennetegner dagens suksessbedrifter?

 • Arbeidsliv, humor og mobbing – Hvor går grensen?

 • Stress – Det sunne og det usunne stresset

 • Utbrenthet – Lyset som brennes i begge ender

 • Konflikter og modell for konflikthåndtering

 • Persepsjon – Skjevhetene i oss som kan føre til konflikter

 • Joharis vindu – En enkel modell for personlighetsforståelse

Pris etter avtale - Bedriftsinternt kurs

Kurset varer fra kl 09:00–15:00 den oppsatte kursdagen.

 
 
 
 
Presentasjonsteknikk

 

Kurset lærer deg å bli god til å presentere gjennom fokus på følgende emner:
• Læring og kommunikasjon
• Å "fange" tilhørerne
• Konsentrasjon og oppmerksomhet
• Hvordan få tilhørerne til å oppfatte det man vil
• Kommunikasjon og kroppsspråk
• Gjøre fagstoff presentabelt
• Førsteinntrykket
• Struktur på presentasjonen
• Begynnelse-hoveddel-slutt
• Bilder og grafiske effekter
• Hvordan bli kvitt sceneskrekk

Pris etter avtale - Bedriftsinternt kurs

Kurset varer fra kl 09:00–15:00 den oppsatte kursdagen.

 
 
Miljøfyrtårn sertifisering​

 

Vi hjelper deg å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Utvikling.org har omfattende erfaring med HMs og er sertifisert som knsulent for å hjelpe virksomheter å bli Miljøfyrtårn. Som Miljøfyrtårn sertifisert får man strukturert innkjøp, avfall og utslipp på en god måte.

Man får også  hjelp til ulike miljøregnskap (Blant annet CO2-regnskap) og sertifikatet man får, som ofte blir utdelt av byens ordfører, gir et kvalitetsstempel som flere offentlige innkjøpere krever. 

Ta kontakt med oss for å få hjelp til en rimelig sertifisering!

Pris etter avtale