Grunnleggende coaching  

Bak en god medarbeider finner du en
god coach

De fleste ledere forstår ikke hvor kritisk coaching er for utvikling, vekst og ytelse av deres ansatte. Vårt kurs, Grunnleggende coaching, lærer ledere hvordan de effektivt trener sine ansatte - ikke bare administrere dem - i å øke produktiviteten, skape et miljø for tillit og selvstendighet og levere bedre resultater på bunnlinjen.

SJEFEN VS. COACHEN

Organisasjoner som forbereder sine ledere til å coache har 130% bedre sjanse for å realisere høyere resulateter og 39% høyere resultater fra sine medarbeidere gjennom engasjement, produktivitet og kundeservice*

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates

S​Å HVORFOR SKAL KUN 5% AV ORGANISASJONER HA LEDERE SOM ER HAR BLITT KURSET I Å COACHE SINE MEDARBEIDERE?

HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE MEDARBEIDERE?

Ved å integrere coaching-kunnskaper og ferdigheter i lederopplæringen, får du svært effektive ledere som vet hvordan man kan ha virkningsfulle coachende samtaler som skaper tilhørighet, øker tilliten og hjelper sine medarbeidere til å yte sitt beste. 

 

AKSELERE LÆRING OG UTVIKLING

Ledere som coacher gir riktig mengde instruksjon og støtte, og hjelper deres medarbeidere til å vokse raskere.

SKAPE PROBLEMLØSERE

Medarbeidere  blir selvhjulpne og og løser problemer på egenhånd, noe som er en hjørnestein i dagens smidige organisasjoner.

BEHOLD TALENTENE DINE

Medarbeidere som blir coachet er mer engasjert og det er større sannsynlighet for at de vil støtte og bli værende i virksomheten din.

BYGG DIN LEDERSTYRKE

Coaching ferdigheter for ledere er viktig for å utvikle kompetente og dyktige medarbeidere som vil bli fremtidige ledere.

SKAP EN KONSISTENT COACHENDE KULTUR

Vi vet at du vil at ledere skal være så effektive som mulig når du utvikler sine medarbeidere og vårt Grunnleggende coaching kurs kan hjelpe.

Grunnleggende coaching er et ferdighetsbasert, praktisk treningsprogram designet for å gi dine ledere tankegangen, viktige ferdigheter og den strukturert prosessen de trenger for å akselerere utviklingen og få det beste ut av sine medarbeidere.

Grunnleggende coaching-programmet samsvarer med kjernekompetansen for coaching definert av International Coaching Federation og ble ledet av Blanchards erfarne Master Certified coacher, som har undervist i coaching-ferdigheter til ledere i over 20 år.

Med en coachene lederstil vil lederen dine bli store ledere som vet hvordan de kan utvikle sine medarbeidere og oppnå bedre resultater for bedriften din.